Zateplenie strešného okna horná časť

Zateplenie strešného okna – horná časť

Charakteristika skladby:
Šikmá strecha bez strešného záklopu s drevenou nosnou konštrukciou (krov), so striekanou tepelnou kanadskou izoláciou Icynene medzi krokvami a pod nimi. Doplnková hydroizolačná vrstva je tvorená kontaktnou difúznou fóliou. Pohľadová vrstva zo strany interiéru je tvorená hliníkovou nosnou konštrukciou so sadrokartónovými doskami. Zateplenie ostenia strešného okna v minimálnej hrúbke 80 mm z dôvodov možnej kondenzácie.

 

Výhody skladby:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru

 

Nákres zateplenia:

Zateplenie strešného okna – horná časť