Šikmá strecha zateplenie klieštin krovu

Šikmá strecha – zateplenie klieštin krovu

Charakteristika skladby:
Šikmá strecha bez strešného záklopu s drevenou nosnou konštrukciou (krov), so striekanou tepelnou kanadskou izoláciou Icynene medzi krokvami, klieštinami a pod nimi. Doplnková hydroizolačná vrstva je tvorená kontaktnou difúznou fóliou. Pohľadová vrstva zo strany interiéru je tvorená hliníkovou nosnou konštrukciou so sadrokartónovými doskami.

Výhody skladby:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- členitosť (rôzne možnosti povrchov)
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru

 

Nákres zateplenia:

Šikmá strecha – zateplenie klieštin krovu nákres