Šikmá strecha s nadkrokvovou izoláciou

Šikmá strecha s nadkrokvovou izoláciou

Charakteristika skladby:
Šikmá strecha so strešným záklopom a s drevenou nosnou konštrukciou (krovom). Tepelná izoláciaIcynenenad krokvami s využitím extrudovaného polystyrénu, ktorý je pripevnený ku krokvovej sústave cez fošňové rezivo. Doplnková hydroizolačná vrstva je tvorená kontaktnou difúznou fóliou.

 

Výhody skladby:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru

Nákres zateplenia:

Šikmá strecha s nadkrokvovou izoláciou