Šikmá strecha s dreveným strešným záklopom

Šikmá strecha s dreveným strešným záklopom

Charakteristika skladby:
Šikmá strecha so strešným záklopom s drevenou nosnou konštrukciou (krovom), so striekanou tepelnou kanadskou izoláciou Icynene medzi krokvami a pod nimi. Doplnková hydroizolačná vrstva je tvorená kontaktnou difúznou fóliou a pohľadová vrstva zo strany interiéru je tvorená hliníkovou nosnou konštrukciou so sadrokartónovými doskami.

 

Výhody skladby:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru

Nákres zateplenia:

Šikmá strecha s dreveným strešným záklopom