Šikmá strecha bez dreveného strešného záklopu

sikma strecha bez dreveneho stresneho zaklopu anim

Charakteristika skladby:
Šikmá strecha bez strešného záklopu s drevenou nosnou konštrukciou (krov), so striekanou tepelnou kanadskou izoláciou Icynene medzi krokvami a pod nimi. Doplnková hydroizolačná vrstva je tvorená kontaktnou difúznou fóliou. pohľadová vrstva zo strany interiéru je tvorená hliníkovou nosnou konštrukciou so sadrokartónovými doskami.

 

Výhody skladby:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru

Nákres zateplenia:

sikma strecha bez dreveneho stresneho zaklopu nakres