Odvetranie strešným hrebeňom

Zateplenie strešného okna – horná časť

Charakteristika skladby:
Zaistenie odvetrania kondenzácie vďaka prevetrávanej medzery v strešnom hrebeni. Šikmá strecha bez strešného záklopu s drevenou nosnou konštrukciou. Striekanou tepelnou kanadskou izoláciou Icynene medzi krokvami a pod nimi. Pohľadová vrstva zo strany interiéru je tvorená hliníkovou nosnou konštrukciou so sadrokartónovými doskami.

 

Výhody skladby:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru

 

Nákres zateplenia:

Zateplenie strešného okna – horná časť

Správny postup pri zateplení strešných okien:

  1. Strešná krytina
  2. Latovanie 30/40
  3. Kontralatovanie 50/40
  4. Dizúzna fólia (kontaktná poistná hydroizolácia)
  5. Tepelná izolácia Icynene medzi krokvami (nosná konštrukcia krovu)
  6. Prestrek systematického tepelného mostu krokiev so sadrokartónovým roštom
  7. Sadrokartónová pohľadová doska